top of page

" Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte... !"

Gezondheidsleer versus ziekteleer

Waar westerse allopathische geneeskunde voornamelijk ziekteleer is, is Ayurveda een gezondheidsleer. Ayurveda leert ons in eerste instantie hoe we door een bepaalde voedings- en levenswijze gezond blijven. Tevens leert het ons niet alleen ziekte te voorkomen, te verlichten of  te genezen, maar ook hoe we meer inzicht kunnen krijgen in onszelf en de wereld om ons heen. Als je klachten hebt of  reeds ziek bent, biedt de Ayurveda uitkomst. En werkt in de meeste gevallen zeer goed ter ondersteuning van de reguliere geneeskunde. Ayurveda is multidisciplinair en zet in op levensstijl, voeding, kruiden, yoga, meditatie, massage technieken en reinigingsmethoden.

Het uitgangspunt van Ayurveda is een lang, gezond en harmonieus leven. 
Ayurveda omvat alle aspecten van gezondheid en welzijn: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Volgens Ayurveda vormen het lichaam en de geest één geheel. Er kan geen geestelijke gezondheid zijn zonder lichamelijke gezondheid en andersom. Ayurveda kijkt verder dan de symptomen en onderzoekt altijd de diepere oorzaak van klachten. 

Een belangrijk verschil met de klassieke geneeskunde is dat de ayurveda niet enkel focust op lichamelijk aanwijsbare factoren, maar ook op energie.

Volgens ayurveda bestaan er drie basiskrachten die de gehele kosmos, de natuur en ook de mens doordringen namelijk de drie dosha’s: vata, pitta en kapha. Deze regelen ALLE lichaamsfuncties en bepalen de geboorteconstitutie. Het kennen en begrijpen van onze geboorteconstitutie is de sleutel tot onze gezondheid en een gelukkig leven.

De individuele verdeling van de drie dosha’s bepalen de verschillende kenmerken van onze persoonlijkheid, onze voorkeuren en gewoonten, onze zwakten en sterke punten. Het bepaalt onze eigen persoonlijke natuur

We worden allemaal geboren met onze eigen unieke constitutie oftewel energieverdeling van vata, pitta, kapha, welke perfect in balans is. Deze balans zorgt ervoor dat we in perfecte gezondheid verkeren. Wanneer onze balans verstoord wordt door stress, een voeding- en levensstijl die niet in overeenstemming is met onze geboorteconstitutie dan gaat dit invloed hebben op onze energiebalans en uiteindelijk leiden tot ziekte.

Bij een ayurvedische consultatie wordt je geboorteconstitutie bepaalt dmv de polsdiagnose en een vragenlijst

Wat is mijn natuur, mijn geboorteconstitutie? = De sleutel tot mijn gezondheid!

... bepaalt het voedingspatroon en de levensstijl die bij jou past...

bottom of page