top of page
Website1.jpg

 

 

Vaak weet je wel hoe de dingen in elkaar zitten en toch ben je niet bij machte om de situatie te veranderen. Je emoties nemen de bovenhand en het verstand delft het onderspit. De dingen begrijpen en erover kunnen praten is belangrijk maar veranderen zeker niet altijd daar waarmee je worstelt. Het is wanneer de emoties rondom een gebeuren verstillen, dat we in staat zijn om ons denken en ons gedrag te veranderen. Lichaamsgerichte behandelingen zijn meest efficient.

"Niet al teveel praten, maar vooral oplossen..."

Waarmee kan ik je helpen?

"Storende patronen niet alleen uit je hoofd verwijderen maar uit je hele systeem"

Karuna is ontstaan uit een passie voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsverruiming.

Ik ga ervan uit dat we in essentie allemaal mensen zijn die op zoek zijn naar dat wat ons boeit, ons doet leven. Op zoek naar een gevoel van eenheid en harmonie.

Karuna is een term uit het boeddhisme, het betekent compassie en hoop opdat iedereen zich zou kunnen bevrijden van lijden en de oorzaak van dat wat doet lijden. Zodoende iedereen de weg naar werkelijk geluk mogen vinden. Dit zijn ook idealen die ik graag wil uitdragen... .

Wil je beter kunnen omgaan met spanningen, je beter in je vel en energiek voelen? Je leven zin geven en bewust worden?

Dan ben ik een luisterend oor voor jou. Ik help je bewust te worden van jouw manier van beleven en functioneren. Ik help je daar waar je denkt dat er geen uitweg is, een oplossing of alternatief te formuleren.

Met als doel dat je niet langer lijdzaam hoeft toe te kijken en te ondergaan. Maar dat je in staat bent om je eigen leven te orkestreren, een gevoel van welzijn en zelfwaardering te hebben. En je vooropgestelde doelen binnen handbereik komen te liggen. Of het nu gaat over problemen op je werk of in de relatie, over fysieke of emotionele beslommeringen, bang zijn om te falen, burn-out, depressieve gevoelens, weinig zelf vertrouwen,... . Dit alles kan met behulp van lichaamsgerichte therapie, EFT, massagetherapie, kinesiologie en Ayurveda.

We zoeken samen een op maat gemaakte oplossing zodat je ontspannen, met plezier en liefdevol in het leven kan staan.

Marleen Aelbrecht

Koptekst 1

"Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte"

bottom of page